Privacy policy

Via de website van Evers Medica worden privacygevoelige gegevens verwerkt.. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Wij houden ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt, zoals het duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken.

Zie onderstaande privacyverklaring;

Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

U uitdrukkelijke toestemming geeft om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

wij beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Evers Medica verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Gebruik van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik maakt van onze website, dan kan het zijn dat wij om uw persoonsgegevens vragen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven voor door u gevraagde dienst of opgave, dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Geslacht

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Ziektekostenverzekeraar en polisnummer

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

per post

per e-mail

Contactformulier

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Wij gebruiken cookies op de website. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en staan wij Google niet toe de verkregen informatie te delen voor andere diensten.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van persoonsgegevens te beperken.

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord in een afgeschermd beveiligd systeem

Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden maximaal een jaar bewaard en vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Evers Medica Zorgwinkels BV

Veldstraat 1
6041 GR Roermond

Telefoon: 0475 311888
info@eversmedica.nl